КОНАЧНЕ РЕЗУЛТАТЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ЗА ДВОЈЕЗИЧНО СРПСКО-
ФРАНЦУСКО ОДЕЉЕЊЕ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ OВДЕ (писмени и усмени део - збирна табела).