Школска година: 2014/15  - ИЗВЕШТАЈИ СА ТАКМИЧЕЊА

Школска година: 2015/16 - ИЗВЕШТАЈ СА ТАКМИЧЕЊА

Школска година: 2016/17 - ИЗВЕШТАЈ СА ТАКМИЧЕЊА

Школска година: 2017/18 - ИЗВЕШТАЈ СА ТАКМИЧЕЊА

Школска година 2018/19 - ИЗВЕШТАЈ СА ТАКМИЧЕЊА

Школска година 2019/20 -  ИЗВЕШТАЈ СА ТАКМИЧЕЊА

Школска година 2021/22 - ИЗВЕШТАЈ СА ТАКМИЧЕЊА