Обавештење о закљученом уговору - извођење екскурзија, излета и наставе у природи 24.5.2018. год.

Позив за подношење понуда - услуге обезбеђења - 22.5.2018. год.

Конкурсна документација - услуге обезбеђења - 22.5.2018. год.

Одлука о додели уговора - електрична енергија - 30.4.2018. год.

Конкурсна документација - 20.4.2018. год.

Позив за подношење понуде -електрична енергија - 20.4.2018. год.

План јавних набавки - 20.4.2018. год.

Обавештење о закљученом споразуму за извођење наставе у природи

Обавештење о закљученом споразуму за извођење наставе у природи

Обавештење о закључном споразуму, партија 5 12.2.2018. год.

Обавештење о закључном споразуму, партија 4 - 12.2.2018. год.

Обавештење о закључном споразуму, партија 3 - 12.2.2018. год.

Обавештење о закључном споразуму, партија 2 - 12.2.2018. год.

Обавештење о закључном споразуму, партија 1 - 12.2.2018. год.

Одлука о закључењу оквирног споразума - извођење излета

Одлука о закључењу оквирног споразума - извођење излета, екскурзија и наставе у природи

Измена конкурсне документације - извођење излета, екскурзија и наставе у природи

Измена конкурсне документације - извођење излета, екскурзија и наставе у природи

Конкурсна документација за јавну набавку - извођење екскурзија, наставе у природи и излета

Позив за подношење понуда за извођење наставе у природи и екскурзија

Обавештење о закључном оквирном споразуму

Одлука о закључењу оквирног споразума - извођење дводневне екскурзије

Позив за подношење понуда за екскурзију-осми разред

Конкурсна документација за екскурзију - осми разред

Javni oglas - davanje skolskog prostora u zakup

Обавештење о закљученом уговору - услуге обезбеђења - 21.06.2017. год.

Обавештење о закљученом уговору - 29.05.2017. год.

Обавештење о закљученом оквирном споразуму- 25.05.2017. год.

Обавештење о закљученом оквирном споразуму-услуге обезбеђења - 16.05.2017. год.

Одлука о закључењу оквирног споразума за набавку хране - 11.05.2017.

Одлука о закључењу оквирног споразума -Услуге обезбеђења - 05.05.2017.

Oдлука о додели уговора-набавка електричне енергије

Конкурсна документација - услуге обезбеђења - 20.04.2017. год.

Позов за подношење понуда - услуге обезбеђења - 20.04.2017. год.

 Позив за подношење понуда за набавку електричне енергије - 18.04.2017. год.

Конкурсна документација - набавка електричне енергије - 18.04.2017. год.

Одлука о оквирном споразуму (екскурзије и настава у природи)

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnosenje ponuda

Конкурсна документација - екскурзија

Позив за подношење понуда за екскурзију

План јавних набавки за 2017. годину