УПУТСТВО ЗА УЧЕНИКЕ

 

·       Завршни испит полажу сви ученици осмог разреда.

·       Ученици имају обавезу да пре приступања испиту са одељењским старешином благовремено провере тачност својих личних података и података о успеху током школовања у бази података;

·       Испит сва три дана почиње у 09:00 часова и траје 120 минута;

·       Ученици су дужни да у школу дођу у 8:15 часова сва три дана одржавања испита;

·       Ученици се распоређују у просторије у којима се полаже испит према унапред утврђеним списковима ученика који су истакнути на огласној табли , тако да редни број ученика на Јединственом списку ученика одговара редном броју клупе у којој ће ученик седети;

·       Ученик решава тест према упутствима датим од стране дежурних наставника и према упутству за израду теста које је штампано на самом тесту;

·       Препоручљиво је да ученици одговоре прво да пишу графитном оловком (што није обавезно), а тек на крају плавом хемијском оловком. Ово је важно јер се одговори написани графитном оловком, као ни преправљани одговори написани хемијском оловком, неће признавати при бодовању;

·       На завршном испиту није дозвољено коришћење мобилних телефона, дигитрона, бележака, папира...

·       На испиту није дозвољено преписивање, разговор међу ученицима ни ометање других ученика.

·       Ученици ће бити удаљени са испита уколико не поштују прописану процедуру на испиту и упутства дата од стране дежурних наставника. Ученик који буде удаљен са теста ће добити нула бодова на том тесту. Ученик који је удаљен са теста у следећем року полаже тест са кога је удаљен;

·       Ученицима није дозвољено да напуштају просторију у којој се полаже испит пре 09:45 часова и у периоду од 10:45 до 11:00 часова;

·       После објављивања привремених резултата ученици имају право увида у свој тест, a заједно са родитељем, односно или старатељем и право приговора школској комисији уколико сматрају да су оштећени.

 

   Више о попуњавању ЛИСТЕ ЖЕЉА пгледајте ОВДЕ.

  Како да израчунате број бодова из основне школе, погледајте ОВДЕ.

 
  ТЕСТОВИ СА ПРЕДХОДНИХ ЗАВРШНИХ ИСПИТА

ВОДИЧ ЗА ИЗБОР ЗАНИМАЊА можете преузети  ОВДЕ.

 

КОРИСНЕ ИНТЕРНЕТ АДРЕСЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ:

http://www.vodiczaosnovce.nsz.gov.rs/

Водич за избор занимања - Куда после основне школе коју је сачинила група психолога Националне службе за запошљавање. Доступно је на интернету, па и на сајту наше школе. У овој књижици можете наћи кратке неформалне тестове који вам могу помоћи да одредите у којим областима су највише развијене ваше способности и интересовања, као и кратке описе занимања у којима се наводе и способности потребне за одређено занимање. Посебно користан за ученике који се опредељују за средње стручне школе.

http://www.upis.mpn.gov.rs/Cir/Pocetna

Уколико желите да погледате колико је прошле године било потребно бодова за упис можете то урадити и преко интернета на презентацији Министарства. Кликните на линк, на добијеној страни изаберите

http://mala-matura.com/stranica/24/zavrsni-ispit-polaganje-i-priprema

 

Мала матура - бесплатана припрема за завршни испит он лине

 

http://srednjeskole.edukacija.rs/mala-matura-upis-u-srednje-skole

 

Информације о упису и калкулатор за рачунање броја поена из ОШ

https://www.prijemni.rs/kalkulator-za-profesionalnu-orijentaciju

Тест интересовања

http://www.vodiczaosnovce.nsz.gov.rs/upitnik_s.php

On line упитник способности за основце