РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ  ЗАДАТАКА И ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА ДУЖИХ ОД 15 МИНУТА – У ДРУГОМ ПОЛУГОДИШТУ ШКОЛСКЕ 2022/2023. ГОДИНЕ

Напомена: Бројеви означавају број радне недеље према Школском календару

 

ПЕТИ РАЗРЕД

ПЕТИ РАЗРЕД

ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ

 

Разред

Предмет

II

III

IV

V

VI

 

 

V

Српски језик

 

26.

 

36.

 

Математика

 

27.

 

36.

 

Енглески језик

 

 

 

34.

 

Француски језик

 

25.

 

 

 

КОНТРОЛНЕ ВЕЖБЕ

 

Разред

Предмет

II

III

IV

V

VI

 

 

 

 

V

Српски језик

 

24.

 

33.

37.

Математика

24.

 

 

33.

 

Енглески језик

24.

 

 

 

 

Француски језик

 

 

 

35.

 

Биологија

20.

 

 

 

 

Историја

23.

 

 

35.

 

Географија

 

25.

 

31.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ШЕСТИ РАЗРЕД

ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ

 

Разред

Предмет

II

III

IV

V

VI

 

 

VI

Српски језик

 

28.

 

34.

 

Математика

 

27.

 

36.

 

Енглески језик

 

 

 

34.

 

Француски језик

 

 

 

33.

 

КОНТРОЛНЕ ВЕЖБЕ

 

Разред

Предмет

II

III

IV

V

VI

 

 

 

 

VI

Српски језик

23.

 

31.

 

 

Математика

22.

27.

 

 

 

Енглески језик

23.

 

 

34.

 

Француски језик

 

 

 

35.

 

Физика

22./24.

 

 

31.

 

38.

Биологија

24.

 

 

 

 

Историја

21.

 

 

 

 

Географија

 

26.

 

32.

36. (6/1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕДМИ РАЗРЕД

ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ

 

Разред

Предмет

II

III

IV

V

VI

 

 

VII

Српски језик

 

28.

 

35.

 

Математика

 

 

 

27. (7/1 и 7/3)

29. (7/2 и 7/4)

 

36.(7/1 и 7/3)

37. (7/2 и 7/4)

Енглески језик

 

 

 

34.

 

Француски језик

 

 

 

33.

 

КОНТРОЛНЕ ВЕЖБЕ

 

Разред

Предмет

II

III

IV

V

VI

 

 

 

 

VII

Српски језик

 

26.

 

33.

 

 

Математика

22. – 7/1 и 7/3;
24-7/2 и 7/4

27. (7/1 и 7/3)

 

31.недеља (7/3)

32. (7/2 и 7/4)

 

Енглески језик

 

25.

 

 

 

Француски језик

 

25.

 

 

 

Физика

20.

26.

30.

34.

 

Хемија

 

 

 

 

 

Биологија

24.

 

 

 

 

Историја

23.

 

 

 

 

Географија

24.

28.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСМИ РАЗРЕД

ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ

Разред

Предмет

II

III

IV

V

VI

 

 

VIII

Српски језик

 

27. (82,3,4)

29. (8/1)

33 (82,3,4)
36. (8/1)

 

Математика

 

25.

29.

35.

 

Енглески језик

 

 

 

33.

 

Француски језик

 

 

 

33.

 

КОНТРОЛНЕ ВЕЖБЕ

 

Разред

Предмет

II

III

IV

V

VI

 

 

 

 

VIII

Српски језик

 

26. (8/1)

 

34.
35.(8/2)

 

Математика

21.

 

30.

 

 

Енглески језик

24.

28.

 

 

 

Француски језик

 

27.

 

 

 

Физика

 

28.

 

34.

 

Хемија

 

 

 

 

 

Биологија

23

26.

 

 

 

Историја

25.

 

 

 

 

Географија

24.

 

31.