РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ  ЗАДАТАКА И ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА ДУЖИХ ОД 15 МИНУТА – У ШКОЛСКОЈ 2020- 2021. ГОДИНИ

 

Редни број у табели распореда провера знања означава редни број радне недеље према Школском календару.

 

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ  ЗАДАТАКА И ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА ДУЖИХ ОД 15 МИНУТА – У ШКОЛСКОЈ 2020 - 2021. ГОДИНИ

Напомена:Бројеви означавају број радне недеље према школском календару

 

ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ

Разред

Предмет

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

V

Српски језик

 

6.

 

16.

 

 

26.

 

33.

 

 

 

 

 

 

 

Математика

 

9.

 

20.

 

28.

 

 

37.

Енглески језик

 

 

 

16/17.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Француски језик

 

 

 

 

 

26/27/28.

 

 

КОНТРОЛНЕ ВЕЖБЕ

Разред

Предмет

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

V

Српски језик

 

 

10.

14

 

24.

31.

 

Математика

6.

14

 

25.

33.

 

 

 

Енглески језик

 

10.

12(5/3)

12(5/3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Француски језик

 

8/9.

16/17.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34/35/36.

 

Биологија

 

8/9.

 

 

 

 

 

 

 

Историја

 

 

 

 

 

 

Географија

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ

Разред

Предмет

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

VI

Српски језик

 

 

8.

15.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика

 

10.

20.

 

30.

36.

Енглески језик

 

 

 

16.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Француски језик

 

 

 

17/18/19.

 

 

 

33/34

 

КОНТРОЛНЕ ВЕЖБЕ

Разред

Предмет

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

VI

Српски језик

 

 

19.

 

 

 

Математика

6.

15.

 

27.

 

34.

 

 

 

 

 

Енглески језик

 

10.

17,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Француски језик

 

 

7/8.

 

 

 

 

33/34

 

биологија

 

6/7/8.

 

 

 

 

 

 

физика

 

9.

 

17.

20.

 

24.

31.

37.

Историја

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ

Разред

Предмет

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

VII

Српски језик

 

 

8.

 

16.

 

 

25.

 

36.

Математика

 

 

12.

20.

 

28.

 

36.

 

 

Енглески језик

 

 

 

16.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Француски језик

 

 

 

17.

 

 

 

 

34.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛНЕ ВЕЖБЕ

Разред

Предмет

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

VII

Српски језик

 

12

20.

 

28.

 

35.

Математика

6.

 

15.

 

25.

32.

 

 

 

Енглески језик

 

 

7.

 

15.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Француски језик

 

 

 

 

 

31.

 

 

Биологија

 

5/6.

 

17.

 

 

24.

31.

 

 

Физика

 

9.

13.

19.

 

26.

30.

33.

 

Историја

 

 

 

 

 

 

 

 

 

хемија

 

10.

16.

 

 

 

 

 

 

 

 

ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ

Разред

Предмет

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

VIII

Српски језик

 

 

6.

 

15.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика

 

8.

20.

 

28.

34.

 

Енглески језик

 

 

 

14/16.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Француски језик

 

 

 

14/15.

 

 

 

33/34

 

КОНТРОЛНЕ ВЕЖБЕ

Разред

Предмет

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

VIII

Српски језик

 

13.

 

20.

 

 

 

Математика

5.

14.

 

25.

32.

 

 

 

Енглески језик

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Француски језик

 

8/9.

 

 

 

27/28.

 

 

 

Биологија

 

7/8.

 

 

 

 

 

 

Физика

 

12.

18.

 

28.

33.

 

Историја

 

 

 

 

 

 

 

 

 

хемија

 

10.

16.