РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ  ЗАДАТАКА И ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА ДУЖИХ ОД 15 МИНУТА – У ПРВОМ ПОЛУГОДИШТУ  ШКОЛСКЕ 2022/2023. ГОДИНе


Напомена: Бројеви означавају број радне недеље према Школском календару

 

ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ

 

Разред

Предмет

септембар

октобар

новембар

децембар

 

 

V

Српски језик

 

7. недеља

 

17. недеља

Математика

 

9. недеља

 

17. недеља

Енглески језик

 

 

 

15. недеља

Француски језик

 

 

 

 

КОНТРОЛНЕ ВЕЖБЕ

Разред

Предмет

септембар

октобар

новембар

децембар

 

 

 

 

V

Српски језик

 

 

10. недеља

16. недеља

Математика

 

6. недеља

14. недеља

 

Енглески језик

 

7. недеља

 

 

Француски језик

 

8. недеља

 

15. недеља (5/2 и 5/3

Биологија

 

8. недеља

 

 

Историја

 

 

13. недеља

 

Географија

 

 

11. недеља

15. недеља(5/1);

16. недеља(5/2 и 5/3)

 

 

 


 

 

ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ

Разред

Предмет

септембар

октобар

новембар

децембар

 

 

VI

Српски језик

 

 

9. недеља

 

15. недеља.

Математика

 

 

10.

18.

Енглески језик

 

 

 

15

 

16. недеља

Француски језик

 

 

 

16. недеља

КОНТРОЛНЕ ВЕЖБЕ

 

 

 

 

VI

Српски језик

4.

 

14.

 

Математика

6.

 

13.

 

Енглески језик

 

7. недеља

 

 

Француски језик

 

8. недеља

 

 

Физика

 

10. недеља

 

17. недеља

Биологија

 

6. недеља

 

 

Историја

5.

 

 

 

Географија

 

8. недеља- 6/1 и 6/2

9. недеља – 6/3

 

14. недеља – 6/3

17. недеља – 6/1 и 6/2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ

Разред

Предмет

септембар

октобар

новембар

децембар

 

 

VII

Српски језик

 

9. недеља

 

17. недеља

Математика

 

 

12. недеља- 7/2 и 7/4;

11. недеља-7/1 и 7/3

18. недеља

Енглески језик

 

 

 

15. недеља

Француски језик

 

 

 

16. недеља

КОНТРОЛНЕ ВЕЖБЕ

 

 

 

 

VII

Српски језик

 

6. недеља

 

16. недеља

Математика

 

6. недеља

7/2 и 7/4 -12. недеља; 7/1 и 7/3-13. недеља

 

Енглески језик

 

7. недеља

11. недеља

 

Француски језик

 

8.недеља

 

 

Физика

 

10. недеља

14. недеља

 

Хемија

 

10. недеља

 

15. недеља

Биологија

 

8. недеља

 

17. недеља

Историја

5. недеља

 

 

 

Географија

 

9. недеља

 

14. недеља

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ

 

Разред

Предмет

септембар

октобар

новембар

децембар

 

 

VIII

Српски језик

 

7. недеља

 

16. недеља

Математика

 

 

10. недеља

18. недеља

Енглески језик

 

 

 

16. недеља

 

Француски језик

 

 

 

15. недеља

КОНТРОЛНЕ ВЕЖБЕ

 

 

 

 

VIII

Српски језик

 

9. недеља

11. недеља

 

Математика

5.недеља:8/2

6.недеља (8/1,8/3 и 8/4)

13. недеља

 

Енглески језик

5. недеља

 

8/1 и 8/3-10. недеља

 

Француски језик

 

8. недеља

 

 

Физика

 

6. недеља

12. недеља

 

Хемија

 

7. недеља

12. недеља

 

Биологија

 

 

 8. недеља

 

 

 

Историја

 5. недеља

 

 

 

Географија

 

9. недеља

 

15. недеља