РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ  ЗАДАТАКА И ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА ДУЖИХ ОД 15 МИНУТА – У ДРУГОМ ПОЛУГОДИШТУ У ШКОЛСКОЈ 2023/2024. ГОДИНИ


Напомена: Бројеви означавају број радне недеље према Школском календару

 

 

ПЕТИ РАЗРЕД

ПЕТИ РАЗРЕД

ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ

 

Разред

Предмет

II

III

IV

V

VI

 

 

V

Српски језик

 

27.

26(5/2)

 

 

37.

Математика

 

28.

 

36.

 

Енглески језик

 

 

 

34.

 

Француски језик

 

26.

 

 

 

КОНТРОЛНЕ ВЕЖБЕ

 

Разред

Предмет

II

III

IV

V

VI

 

 

 

 

V

Српски језик

 

24.

32.

 

 

Математика

23.

 

31.

 

 

Енглески језик

 

26.

 

 

 

Француски језик

 

 

 

35.

 

Биологија

23

 

 

 

 

Историја

24.

 

 

34.

 

Географија

 

27.

 

35.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ШЕСТИ РАЗРЕД

ШЕСТИ РАЗРЕД

ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ

 

Разред

Предмет

II

III

IV

V

VI

 

 

VI

Српски језик

 

27.

 

34.

 

Математика

 

26.

 

36.

 

Енглески језик

 

 

 

35.

 

Француски језик

 

 

 

34

 

КОНТРОЛНЕ ВЕЖБЕ

 

Разред

Предмет

II

III

IV

V

VI

 

 

 

 

VI

Српски језик

23.

 

31.

 

 

Математика

22.

 

32.

 

 

Енглески језик

 

26.

 

 

 

Француски језик

 

28.

 

 

 

Физика

22.

25.

31.

 

37.

Биологија

24.

 

 

 

 

Историја

24.

 

 

 

 

Географија

 

25.

32.

 

37.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕДМИ РАЗРЕД

 

СЕДМИ РАЗРЕД

ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ

 

Разред

Предмет

II

III

IV

V

VI

 

 

VII

Српски језик

 

28.

 

34.

 

Математика

 

 

 

28.

27.(7/2)

 

36.

 

Енглески језик

 

 

 

35.

 

Француски језик

 

 

 

 

 

КОНТРОЛНЕ ВЕЖБЕ

 

Разред

Предмет

II

III

IV

V

VI

 

 

 

 

VII

Српски језик

21.

26.

 

 

 

Математика

22.

 

31.

 

 

Енглески језик

 

25.

30 (7/2)

 

 

Француски језик

 

 

 

 

 

Физика

21.

26.

30.

34.

 

Хемија

 

 

 

 

 

Биологија

28.

 

 

 

 

Историја

 

 

 

 

 

Географија

23.

27.

 

35.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСМИ РАЗРЕД

 

ОСМИ РАЗРЕД

ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ

Разред

Предмет

II

III

IV

V

VI

 

 

VIII

Српски језик

 

25.

 

35.

 

Математика

 

27.

 

35.

 

Енглески језик

 

 

32.

 

 

Француски језик

 

 

32.

 

 

КОНТРОЛНЕ ВЕЖБЕ

 

Разред

Предмет

II

III

IV

V

VI

 

 

 

 

VIII

Српски језик

21.

 

 

34.

 

Математика

21.

 

31.

 

 

Енглески језик

23.

24(8/2 и 8/4)

28.

 

 

 

Француски језик

 

25.

 

 

 

Физика

 

28.

 

33.

 

Хемија

 

 

 

 

 

Биологија

 

27.

 

 

 

Историја

24.

 

 

 

 

Географија

 

27.

31.