ВИЗИЈА И МИСИЈА

 ВИЗИЈА

 Желимо да останемо престижна основна школа у Републици Србији ( Београду, Савском венцу),која нуди квалитетно образовање по мери ученика, континуирано учи и има активну улогу у друштвеној заједници.

 

МИСИЈА

 Ми смо школа која континуирано унапређује све неопходне материјалне, људске, безбедоносне и организационе услове за квалитетно образовање и васпитање ученика у складу са њиховим склоностима и афинитетима, кроз континуирано унапређење сопствених капацитета и сарадњу са родитељима, локалном заједницом и осталим релевантним субјектима.