План пријема родитеља код наставника разредне наставе

разред и одељење

Име и презиме наставника

Време и место одржавања

пре подне

место

после подне

место

I / 1

Драгана Бркић

понедељак

10:00 – 10:45

мала

зборница

четвртак

16:00 – 16:45

учионица

Јована Новаковић

Четвртак

10:50 – 11:35

мала

зборница

уторак

16:00 – 16:45

учионица

I / 2

Гордана Стевић

понедељак

08:50 – 09:35

мала

зборница

четвртак

16:00 – 16:45

учионица

Александра Бабић

четвртак

10:00 – 10:45

мала

зборница

уторак

16:00 – 16:45

учионица

I / 3

Биљана Драгичевић

уторак

8:00 – 8:45

мала

зборница

четвртак

16:50 – 17:40

учионица

II / 1

Зорица Немет

четвртак

08:50 – 09:35

мала

зборница

понедељак

16:00 – 16:45

учионица

Ана Бишевац

понедељак

10:00 – 10:45

мала

зборница

среда

16:00 – 16:45

учионица

II / 2

Татјана Брлетић

Четвртак

08:00 – 08:45

мала

зборница

понедељак

16:00 – 16:45

учионица

Ивана Кецман

понедељак

10:50 – 11:35

мала

зборница

среда

16:00 – 16:45

учионица

II / 3

Марина Бокић

среда

10:50 – 11:35

мала

зборница

среда

16:05 – 16:50

учионица

III / 1

Милена Поповић

среда

08:50 – 09:35

мала

зборница

четвртак

16:55 – 17:40

учионица

III / 2

Ивана Пејић

среда

10:00 – 10:45

мала

зборница

четвртак

16:55 – 17:40

учионица

III / 3

Јелена Кузмановић

понедељак

11:40 – 12:25

мала

зборница

петак

16:55 – 17:40

учионица

IV / 1

Јелена Стојковић

петак

10:00 – 10:45

мала

зборница

уторак

16:05 – 16:50

учионица

IV / 2

Сенка Тахировић Раковић

Уторак

08:50 – 09:35

мала

зборница

уторак

16:55 – 17:40

учионица

IV / 3

Нада Радојков

уторак

10:00 – 10:45

мала

зборница

уторак

16:55 – 17:40

учионица

 

*Поподневна отворена врата се одржавају последње недеље у месецу када је наставник        

  послеподневна смена.