Школа постоји од 19.априла 1961. године, када је, указом Народног одбора општине Савски венац, почела да ради под именом „22.децембар“. То име, пуно симболике, будући да је саграђена у подножју Војне академије копнене војске и да је у њеној изградњи учествовала војска, носила је до 1993. године. Од те године, поштујући континуитет догађаја, школа добија име „Војвода Радомир Путник“. Оба имена подједнако су значајна за све који су били, или ће бити њени ученици.

       Пројектована типски, карактеристично за тај период, са пространим и светлим учионицама,а оно што је можда одваја од других, сличних школа, јесте  огроман спортски терен и амбијентална издвојеност од саобраћајне гужве града. То је вероватно један од разлога што је увек имала више ученика него суседне школе.