ДЕЖУРСТВО

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

ЈУТАРЊИ ПРИЈЕМ II – СПРАТ

7 00 – 7 30

Тахировић Сенка/

Јовановић Маја

Димитријевић Аница/

Стојковић Јелена

Меловић Тања/

Пејић Ивана

Кузмановић Јелена/

Маговчевић Милица

** Тахировић Сенка

Јовановић Маја

Димитријевић Аница

Стојковић Јелена

Кузмановић Јелена

Маговчевић Милица

Пејић Ивана

Меловић Тања

ПРИЗЕМЉЕ

ПРЕ ПОДНЕ

 

 

 

Бјелаковић Радоје Павловић Александар

Ристић Лазар

Тахировић Сенка/

Јовановић Маја

 

Комарица Драгана

Малиџа Татјана

Босанац Ана

Стевановић Душица/

Бокић Марина

 

 

 

 

Ћургуз Мома

Шипрага Јелена

Јовановић Лепа

Меловић Тања/

Пејић Ивана

Томљеновић Зоран

Гржетић Дејана

Пајантић Миа

Кузмановић Јелена/

Маговчевић Милица

 

Мајсторовић Милош

Јаковљевић Јаворка

Ана Ђурић

Тазић Мирослав/

Ковачевић Радмила

** Јовановић Маја

Стојковић Јелена

Маговчевић Милица

Пејић Ивана

ПРИЗЕМЉЕ

ПОСЛЕ ПОДНЕ

 

 

Тахировић Сенка/

Јовановић Маја

Стевановић Душица/

Бокић Марина

 

Меловић Тања/

Пејић Ивана

Кузмановић Јелена/

Маговчевић Милица

 

КовачевићРадмила/

** Јовановић Маја

Стојковић Јелена

Маговчевић Милица

Пејић Ивана

 

ГЛАВНИ ДЕЖУРНИ

 

I – СПРАТ

 

 

Бобић Драгана

Џогаз Надежда

Гарабиновић Ивана

 

Гњидић Тања

 

Страњина Дарија

 

Видаковић Нада

 

Ивановић Марко

Дујковић Горан

Дробњак Маја

Секуловић Светлана

Биљана Мандинић

 

Здравковић Марина

II – СПРАТ

ПРЕ ПОДНЕ

 

Бркић Драгана

Радојков Нада/

Брлетић Татјана

Стевић Гордана

Димитријевић Аница/

Стојковић Јелена

Антић Нада/

Немет Зорица

II – СПРАТ

ПОСЛЕ ПОДНЕ

 

 

Димитријевић Аница/

Стојковић Јелена

Димитријевић Аница/

Брлетић Татјана

Драгичевић Биљана/

Брлетић Татјана

Радојков Нада/

Стојковић Јелена

Антић Нада/

Немет Зорица

 

** Наизменично дежурство – договор на месечном нивоу:

септембар: Тахировић Сенка/Јовановић Маја;октобар: Димитријевић Аница/Стојковић Јелена;новембар: Меловић Тања/Пејић Ивана;децембар: Кузмановић Јелена/ Маговчевић Милица;јануар: Тахировић Сенка/Јовановић Маја;фебруар: Димитријевић Аница/Стојковић Јелена;март: Меловић Тања/Пејић Ивана;април: Кузмановић Јелена/Маговчевић Милица;мај: Тахировић Сенка/Јовановић Маја;јун: Димитријевић Аница/Стојковић Јелена.