Пре подне

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

Од 7:00

Јутарњи пријем

Драгана Бркић

Гордана Стевић

Татјана Брлетић

Зорица Немет

Д.Бркић, Г.Стевић, Т.Брлетић, З.Немет

Од 7:30 и велики одмор:

1. улаз

2.двориште- терени

3. двориште код улаза у фискултурну салу

4.двориште ка излазу , „летња учионица“

 

Мали одмори:

Хол и ходници

 

 

ДВОРИШТЕ/

 

 

 

ПРИЗЕМЉЕ

1.Јелена Шипрага

 

2.Мија Пајантић

 

3. Нада Видаковић ( од 3.часа)

 

4. Драгана Бркић

1. Милка Мандић

 

2. Лазар Ристић

 

3.Александар Павловић ( од 2.часа)

 

4.Гордана Стевић

1. Зоран Томљеновић

 

2. Мома Ћургуз

 

3.Биљана Мандинић

 

4. Татјана Брлетић

1. Лепа Петковић

 

2.Дарија Страњина/ Нада Видаковић

 

3. Данка Симовић

 

4. Зорица Немет

 

1. Ана Босанац

 

 

2. Милош Мајсторовић

 

3.Душица Црепуљаревић

 

 

4.( смењују се недељно)

Д. Бркић, Г. Стевић, Т.Брлетић, З.Немет

 

степениште ка 1.спрату и ходник 1.спрат

ПРВИ СПРАТ

1.Марина Боцић

 

2.Тања Гњидић

1.Јелена Палалић

 

2. Татјана Малиџа

 

3. Милош Брун

1. Бојана Мишковић

 

2. Нада Џогаз

 

3. Ана Петровић

1. Драгана Бобић

 

3. Јадранака Стојковић/ Мија Пајантић( од 4.часа)

 

 

1. Светлана Секуловић

 

2. Дејана Гржетић

 

ДРУГИ СПРАТ

Нада Радојков/ Јелена Кузмановић

 

 

 

Душица Стевановић/

Марина Бокић

Сенка Тахировић Раковић/

Ивана Пејић

Јелена Стојковић/

Милена Поповић

Биљана Драгичевић/ Милена Поповић ( Ивана Пејић)

 

После подне

 

 

 

 

 

Од 13:00 до 13:20

 

Од 14:55 до 15:15

ДВОРИШТЕ/

ПРИЗЕМЉЕ пре наставе ДРУГИ СПРАТ велики одмор

Нада Радојков/ Јелена Кузмановић

Душица Стевановић/ Марина Бокић

Сенка Тахировић Раковић/ Ивана Пејић

Јелена Стојковић / Милена Поповић

Биљана Драгичевић/смењују се Ј.Кузмановић, М.Бокић, И.Пејић, М.Поповић

Од 14:55 до 15:15

ПРИЗЕМЉЕ велики одмор

Јована Новаковић

Ивана Кецман

Александра Бабић

Ана Бишевац

Смењују се Ј.Новаковић, И.Кецман, А. Бабић, А.Бишевац

 

Дежурство после наставе до 16:50 часова

Јована Новаковић

Ивана Кецман

Александра Бабић

Ана Бишевац

Смењују се Ј.Новаковић, И.Кецман, А. Бабић, А.Бишевац