На  колективно осигурање запослених од последица несрећног случаја, односе се следећи услови:

  • Општи услови осигурањурања лица од последица несрећног случаја
  • Допунски услови за колективно осигурање запослених од последица несрећног случаја
  • Табела за одређивање процента трајног инвалидитета

На колективно осигурање за случај тешких болести и  хируршких интервенција односе се следећи услови:

  • Општи услови за добровољно здравствено осигурање
  • Посебни услови за колективно осигурање за случај тешких болести
  • Посебни услови за колективно осигурање за хируршке интервенције
  • Табела тежих болести
  • Табела хируршких интервенција

  

Табела 1

Табела 2

Табела 3

Табела 4

Табела 5

Табела 6

Табела 7

Табела 8