РАСПОРЕД ЧАСОВА ДОДАТНЕ, ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ И СЕКЦИЈА

Ред. бр

презиме и име наставника

наставни предмет

назив облика образовно-васпитног рада

понедељак

 

уторак

 

среда

 

четвртак

 

петак

 

од

до

од

до

од

до

од

до

од

до

1.

Маја Дробњак Басалић

Српски језик

доп. настава

1410
(6.р)

1455

 

 

 

 

1410
(7. р)

1455

 

 

 

 

 

дод. настава

1410

1455

 

 

 

 

1410

1455

 

 

 

 

секција

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Ивана Гарабиновић

Српски језик

доп. настава

 

800

 

845

 

1320

 

1405

 

 

 

 

дод. настава

 

800
(5.р)

 

845

 

1320

(6. и 7. р)

1405

 

 

 

 

секција

1320

 

1405

 

 

 

 

 

 

3.

Драгана Бобић

Српски језик

доп. настава

 

800

 

845

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дод. настава

 

 

 

 

1410

1455

 

 

секција

1320

 

1405

 

 

 

 

 

 

4.

Марина Здравковић

Енглески језика

доп. настава

 

 

 

 

 

 

1320

 

1405

дод. настава

1410

1455

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Ана Ђурић

Енглески језик

доп. настава

1410

1455

 

800

 

845

 

 

 

 

 

дод. настава

 

 

 

 

 

 

 

 

1320

 

1405

6.

Тања Гњидић

Француски језик

Доп. настава

 

 

 

 

1410

1455

 

 

 

 

дод. настава

 

 

 

 

 

 

1410

1455

 

 

делф

 

 

 

 

 

 

 

 

 

800

845

 

 

7.

 

 

Надежда Џогаз

 

 

 

Француски језик

 

додатна/допунска
настава

 

 

1320

 

1405

 

 

 

8.

Зоран Томљеновић

Ликовна култура

секција

 

 

 

 

 

 

1410

1455

9.

Мија Пајантић

историја

доп. настава

 

 

 

1410

1455

 

дод. настава

1320

 

1405

 

 

 

 

 

10.

Јаворка Јаковљевић

географија

доп. настава

 

800

 

845

 

 

 

 

дод. настава

 

 

 

 

 

 

 

секција

 

1410

1455

 

 

 

1410

1455

11.

Татјана Малиџа

математика

доп. настава

 

 

 

1410

1455

 

Дод. настава

1410

1455

 

 

 

 

12.

Радоје Бјелаковић

математика

доп. настава/

дод. настава

 

 

800

(6/1 и 6/3)

 

845

 

 

1320

 

8/1

1405

1410

7/2,4

1455

13.

Драгана Комарица

математика

доп. и дод. настава

 

800

(5. р)

 

845

 

 

 

 

 

 

 

800

(7. р)

 

845

 

 

 

 

 

14.

Дејана Гржетић

биологија

доп. настава

 

1410
(7.и 8.р)

1455

 

 

 

 

800

(5.и 6. р)

 

845

 

дод. настава

 

800

(5. и 6. р)

845

 

1410
(7. и 8.р)

1455

 

 

15.

Јелена Шипрага

хемија

доп. настава

 

 

1410

1455

 

 

дод. настава

 

 

1500

1545

 

 

16.

Ана Босанац

физика

доп.

1410

1455

 

 

 

дод.

 

1410

1455

 

 

 

 

 

17.

Нада Видаковић

 

ТИО

секција

1410

1455

 

 

 

 

 

18.

Александар Павловић

ТИО

секција

1410

1455

 

 

 

 

 

19.

Дарија Страњина

ТИО

 

секција

 

 

 

 

 

1410

1455

 

20.

Биљана Мандинић

 

Физичко васпитање

секција

 

 

 

 

1410

1455

 

21.

Мома Ћургуз

 

 

Физичко васпитање

секција

 

 

 

 

1410

1455

1500

1545

23.

Бранка Милић

 

секција

 

 

1320

 

1405