РАСПОРЕД ЧАСОВА ДОДАТНЕ, ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ И СЕКЦИЈА

Ред. бр

име и презиме наставника

наставни предмет

назив облика образовно-васпитног рада

понедељак

 

уторак

 

среда

 

четвртак

 

петак

 

од

до

од

до

од

до

од

до

од

до

1.

Јелена Палалић

српски језик

доп. настава

 

 

 

 

 

 

1320

1405

 

дод. настава

 

 

 

 

 

 

 

 

715

800

 

 

 

секција

1410

1455

 

 

 

 

 

 

2.

Милица Николић

српски језик

доп. настава

800

845

 

 

 

 

 

 

 

дод. настава

 

800

845

 

 

 

 

 

секција

 

1410

1455

 

 

 

 

3.

Драгана Бобић

српски језик

доп. настава

 

800

845

 

 

 

 

 

 

 

дод. настава

 

 

 

 

 

 

800

845

 

секција

1410

1455

 

 

 

 

 

 

4.

Марина Здравковић

енглески језик

доп. настава

 

 

 

 

 

 

 

1410

1455

дод. настава

 

 

 

 

1410

1455

 

 

 

 

5.

Ана Ђурић

енглески језик

доп. настава

1320

1405

 

 

 

 

 

дод. настава

1410

1455

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Тања Гњидић

француски језик

доп. настава

 

 

 

 

1410

1455

 

 

 

 

дод. настава

1410

1455

 

 

 

 

 

 

 

 

делф

 

800

845

 

 

 

1500

1545

 

 

 

 

7.

Надежда Џогаз

француски језик

додатна/допунска
настава

 

 

 

 

 

 

 

 

1320

1405

8.

Зоран Томљеновић

ликовна култура

 

секција

1320

1405

 

 

 

 

 

 

 

9.

Мија Пајантић

историја

доп. настава

 

 

 

 

 

1320

1405

 

дод. настава

 

 

 

 

 

1320

1405

10.

Јаворка Јаковљевић

географија

доп. настава

800

845

 

 

 

 

 

дод. настава

 

 

 

 

 

800

845

 

секција

 

 

 

 

 

 

1320

 

1405

11.

Татјана Малиџа

математика

доп. настава

 

 

 

1410

1455

 

дод. настава

1410

1455

 

 

 

 

12.

Радоје Бјелаковић

математика

доп. настава/

дод. настава

1410

1455

 

 

 

 

800

845

 

7. и 8. р.

5.р.

13.

Драгана Комарица

математика

доп. и дод. настава

 

 

 

800

845

 

 

1410

1455

6. р.

8. р.

14.

Дејана Гржетић

биологија

доп. настава

 

 

 

800

845

 

 

 

1410

1455

дод. настава

 

 

 

 

 

800

845

 

1320

1405

15.

Јелена Шипрага

хемија

доп. настава

1410

1455

 

 

 

 

 

 

дод. настава

 

 

1410

1455

 

 

16.

Ана Босанац

физика

доп. настава

1410

1455

 

 

 

дод. настава

 

 

 

 

 

 

 

1410

1455

17.

Нада Видаковић

ТИО

секција

 

 

 

 

 

 

800

845

 

18.

Александар Павловић

ТИО

секција

 

 

 

 

 

1410

1455

 

19.

Дарија Страњина

ТИО

 

секција

 

 

 

 

 

800

845

 

 

20.

Биљана Мандинић

физичко васпитање

секција

 

 

 

1410

1455

 

 

 

21.

Мома Ћургуз

 

физичко васпитање

секција

 

 

 

1410

1455

 

 

 

 

23.

Бранка Милић

библиотекарство

секција

1320

1405

 

 

 

 

 

 

24.

Лазар Ристић

верска настава

секција

 

 

 

 

 

 

 

715

800