На основу Правилника о похваљивању и награђивању,

Наставничко веће ОШ „Војвода Радомир Путник“ доноси

 

ОДЛУКУ

по којој је УЧЕНИК ГЕНЕРАЦИЈЕ у школској 2022/23. години

Сара Петровић, 8/3

 

           и  

СПОРТИСТА ГЕНЕРАЦИЈЕ

                 Тијана Петровић, 8/1

 

 

              У Београду, 12.6.2023. године

 

Ч Е С Т И Т АМ О !!!