https://www.mojasrednjaskola.gov.rs/

Упутство за ученике и родитеље

Правилник о упису у средње школе

Календар активности за спровођење Завршног испита

https://evezbaonica.zvkov.gov.rs/

Како се припремити за завршни испит – повезаност треме и успеха на испиту