Завршни испит на крају основног образовагьа и васпитања за школску 2021/2022. годину, према Календару образовно-васпитног рада, биће одржан 23, 24. и 25. јуна 2021. године, а увид у прелиминарне резултате тог испита родитељи, односно други законски заступници, моћи ћe да виде, на поменутом порталу, 27. јуна 2021. године. На истом порталу подносиће се и приговори на резултате завршног испита.

Од ове године листа жена моћи ћe да се поднесе путем поменутог портала, уз могућност неограничених измена и допуна до 3. јула 2021. године.

Сви који не искористе предност електронског подношења листе жеља, моhи ћe поднети листу жена, као и до сада, у папирном облику у основној школи свога детета, 3. и 4. јула 2021. године.

На порталу МОЈА СРЕДЊА ШКОЛА (mojasrednjaskola.gov.rs) 11. јула 2021 . године родитељи, односно други законски заступници моћи ћe да остваре увид у листу распоређених ученика по образовним профилима и смеровима у средњим школама.

Taкoђe, електронским путем моћи ћe да се обави и упис у средње школе, користећи наведени портал. Повезивањем са системом здравства омогућен је и електронски упис и за све ученике који уписују профиле за које је потребан здравствени преглед, под условом да су га обавили до тренутка подношења електронске пријаве.

 

 Упутство за ученике и родитеље

 

Календар активности за спровођење Завршног испита           

Конкурс за упис у средњу школу

  Дуално образовање

  Правилник о упису у средње школе
Писмо министра ученицима осмог разреда

  

ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ - ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈА

  Упознај себе-препознај своје особине и интересовања

  Препознај своје способности

  Како се припремити за завршни испит – повезаност треме и успеха на испиту

  Како донети одлуку о будућој средњој школи-појам и значај професионалног развоја ученика