ОБАВЕШТЕЊЕ

 -БЕСПЛАТНИ УЏБЕНИЦИ-

 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја и за школску 2021/2022. годину, обезбеђује бесплатне уџенике и друга наставна средства из уџбеничких комплета које су школе изабрале да користе у настави за ученике основних школа.

 

Ученици који оставрују право на бесплатне уџбенике:

 

-         ученици из социјално/материјално угрожених породица (примаоци новчане социјалне помоћи);

-         ученици који основношколско образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану (ИОП);

-         ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом који образовно-васпитни  рад остварују по индивидуалном образовном плану и другим ученицима којима су потребни прилагођени уцбеници (увеhан фонт, Брајево писмо, електронски формат);

-         ученици основним школа који су у породици тpeћe или свако наредно poђeнo дете у систему образовања и васпитања.

 

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

 

-     за ученике, социјално/материјално угрожених породица, примаоци новчане социјалне помоhи, решење (копија) којим се утврђује право на остваривање социјалне новчане помоћи;

-      за ученики који су у породици тpeћe или свако наредно рођено дете које је у систему школовања (средња школа, факултет), потврду образовно-васпитне установе о својству ученика, односно студента. Потврда образовно-васпитне установе о својству ученика прилаже се за свако дете.

 

-  за ученике који су у породици тpeћe или свако наредно рођено дете и налазе се у основној шкопи, школа не издаје потврду, јер школа поседује податке о наведеним ученицима.

 

-За ученике који образоваіье и васпитање стичу по индивидуалом образовном плану није потребна посебна документација, јер школа поседује податке о наведеним ученицима.

Родитељи ученика одељењским старешинама достављају потребну документацију до петка, 19. фебруара.