Поштовани родитељи,

 

Задовољсто нам је да Вас обавестимо даје  наша школа једна од одабраних у нашој земљи да  учествује у Међународном  истраживању ЧИТАЛАЧКЕ ПИСМЕНОСТИ (ПИРЛС - Progress in International Reading Literacy Study).
Носилац пројекта је Међународна асоцијација за евалуацију образовних постигнућа (The International Association for the Evaluation of Educational Achievement – IEA).

Носилац PIRLS истраживања у нашој земљи је Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. 

ЧИТАЛАЧКА ПИСМЕНОСТ представља једну од најважнијих компетенција коју ученици стичу у првим годинама свог образовања и представља основу за учење свих школских предмета. Способност читања се налази у основи интелектуалног и личног развоја појединца, а упознавање фактора који утичу на развој читалачке писмености ученика посебно је значајно за креаторе образовних политика у осмишљавању стратегија за унапређивање не само читалачке, већ и функционалне писмености у целини, као и постигнућа у читању.

Међународним истраживањем развоја читалачке писмености мере се постигнућа ученика у ЧЕТВРТОМ РАЗРЕДУ основне школе и њихова искуства у вези са учењем читања код куће и у школи. Изабран је четврти разред основне школе јер представља важну прекретницу у развоју читалачких компетенција ученика.

Читалачка писменост у PIRLS истраживању се односи на способност разумевања и употребе писаних језичких облика. Такође, подразумева способност разумевања различитих врста текстова, као и читалачке навике и ставове. Циљ истраживања представља прикупљање и анализирање података о читалачким компетенцијама ученика четвртог разреда основне школе, PIRLS пружа земљама учесницима јединствену прилику да прикупе међународно упоредиве податке о читалачким компетенцијама ученика и детаљне информације о начинима подстицања читања код куће, као и о наставним праксама у школама.

Подаци који ће бити прикупљени тестирањем ученика су строго поверљиви, сви подаци који стижу на обраду достављају се без личних имена.