Поштовани родитељи,


У складу са упутством Министарства просвете, донета је одлука да ће се у периоду  од 30.11 до 18.12. 2020.године, настава за ученике од 5 до 8 разреда одвијати на даљину (коришћењем платформе за учење Microsoft Teams и праћењем наставе на Јавном медијском сервису Србије). У овом периоду настава ће се одвијати у преподневној смени, према важећем распореду часова, сваког радног дана са почетком у 8 часова. Часови ће трајати 45 минута и одвијаће се према следећој сатници:
1.час    8,00 - 8,45
2.час    8,50 - 9,35
3.час    9,55 - 10,40
4. час   10,45 - 11,30
5.час    11,35 - 12,20
6.час    12,25 - 13,10
7.час    13,15 - 14,00

Важно је напоменути да се евидентира присуство ученика на часовима (ученици ће послати поруку да су се прикључили часу и сл.). Сви важни подаци са часова се као и у непосредном образовно-васпитном раду евидентирају у Ес-дневник.

Наставници ће ученицима дати прецизнија упутства у оквиру свог наставног предмета. Наставник има аутономију да одабере на који начин ће реализовати часове у оквиру важеће платформе за учење (видео позивом, давањем писмених упутстава у оквиру групе, разменом порука са ученицима,  слањем материјала, видео презентација и сл). Комуникација између наставника и ученика ће се одвијати у оквиру Microsoft Teams-а у терминима редовних часова по распореду.Наставници ће приликом задавања домаћих задатака, вежби, практичних радова, пројеката, одредити и рок у ком ученици треба да заврше и предају радове у оквиру групе за дати наставни  предмет. 

Планирани писмени задаци се одлуком Педагошког колегијума одлажу за друго полугодиште. Закључне оцене ученика ће бити изведене на основу постојећих оцена добијених током непосредног образовно-васпитног рада од почетка ове школске године, као и на основу података о напредовању ученика и оценама током наставе на даљину.  Оцењивање ученика на основу усмене провере постигнућа изузетно може да се обавља непосредно у школи (уз поштовање важећих епидемиолошких мера) уколико ученик буде незадовољан предлогом закључне оцене.
Прво полугодиште школске 2020/21 године се завршава 18.децембра 2020.године. Зимски распуст почиње 21.децембра 2020.године и траје до 15.јануара 2021.године.
Тренутно сви функционишемо у околностима које захтевају брзо прилагођавање и флексибилност од нас. Очекујем да ћемо превазићи и овај изазов и заједничким снагама успети да обезбедимо што мањи утицај ових измењених услова рада и учења на напредовање наших ученика. Надам се да ћемо након одмора за празнике бити у могућности да заједно учимо и радимо у непосредној комуникацији.

Управа школе