Стручни актив за развојно планирање:

 

1.    Радослава Мраовић, директор школе

2.    Ана Марић, педагог

3.    Јелена Стојковић, наставник разредне наставе

4.    Марина Симатовић, наставник разредне наставе

5.    Мија Пајантић, наставник историје

6.    Мома Ћургуз, наставник физичког васпитања

7.    Ана Ђурић, наставник енглеског језика

8.    Ана Босанац, наставник физике

9.   Бранка Милић, библиотекар

10.  Представник Савета родитеља - Катарина Клара Дакић

11.  Представник локалне заједнице - Ратко Врљанац