Стручни актив за развој школског програма:

 

1.       Ана Марић, педагог

2.       Маја Дробњак Басалић, наставник српског језика и књижевности

3.       Јаворка Јаковљевић, наставник географије

4.       Драгана Бркић, наставник разредне наставе

5.       Аница Димитријевић, наставник разредне наставе

6.       Сенка Тахировић,  наставник разредне наставе

7.       Нада Антић, наставник разредне наставе

8.       Татјана Малиџа, наставник математике и информатике

9.       Душица Стевановић, наставник енглеског језика