Тим за самовредновање рада школе:

 

1.      Радослава Мраовић, директор школе

2.      Ана Марић, педагог

3.      Татјана Брлетић, наставник разредне наставе

4.      Драгана Бобић, наставник српског језика

5.      Јелена Шипрага Љевар, наставник хемије - руководилац Тима

6.      Маја Јовановић, наставник разредне наставе

7.      Гордана Стевић, наставник разредне наставе

8.      Представник родитеља на предлог Савета родитеља

9.      Преставник Ученичког  парламента