ЧЛАНОВИ ШКОЛСКОГ ОДБОРА

 

Ивана Пејић 

Представник запослених у школи

Нада Видаковић

Представник запослених у школи

Тања Гњидић

Представник запослених у школи

Биљана Богићевић Миликић

( председник)

 

Представник родитеља ученика

Мануела Ивановић

( заменик председника)

Представник родитеља ученика

Раде Ракочевић

Представник родитеља ученика

Златка Нинковић Буквић

Представник јединице локалне самоуправе

Ана Кукољац 

 

Представник јединице локалне самоуправе

Ивана Младеновић

Представник јединице локалне самоуправе