Начин коришћења мобилних телефона у школи

 

Поштовани ученици и родитељи,

              Подсећамо вас да је у складу са Законом и Правилником (о васпитним и васпитно-дисциплинским мерама, правној заштити и материјалној одговорности ученика), употреба мобилног телефона  и других електронских уређаја у току наставе  забрањена.

 

Сликање, снимање себе, друге деце, наставника, наставног процеса у току трајања наставе, у школи или дворишту школе строго је забрањено. У школи је забрањено коришћење друштвених мрежа преко телефона ученика или школских компјутера. Уколико се утврди да је ученик користио слике или снимке других ученика, наставника или запослених школе, постављао их на друштвене мреже следи покретање васпитно-дисциплинског поступка  који води смањењу  оцене из владања.

Стога вас подсећамо и да телефони морају бити искључени док трају часови. Уколико ученик користи телефон, наставник ученика уписује у напомену у ЕсДневник, узима исти и након часа односи до директорове канцеларије где ће телефон стајати све до доласка родитеља ученика.

Напомињемо да подржавамо унапређење дигиталних компетенција ученика и коришћење савремених технологија  у сврху образовања али сматрамо да злоупотреба истих може имати негативан утицај на рад и пажњу ученика у школи. Такође смо свесни да су мобилни телефони (нарочито ученицима млађих разреда) потребни због комуникације са родитељима.

Надамо се да ће доследно поштовање правила допринети бољој радној атмосфери на часу,  али и да неће долазити до проблема међу ученицима због злоупотребе технологије и друштвених мрежа.

 

 

                                    Наставничко веће ОШ „Војвода Радомир Путник“