ДЕЛФ за ученике

“DELF” за ученике А1

Руководилац: Тања Гњидић

 

Годишњи план рада у школској 2015/16. години

САДРЖАЈ РАДА

Време реализације

- Упознавање са принципима Делфа, начином рада и уџбеником.

- Упознавање са језичким нивоима и њиховим основним одликама.

- Детаљно обрађивање карактеристика нивоа А1.

септембар

- Развијање језичких комуникативних компетенција на нивоу рецепције - слушање и разумевање говора

октобар

- Развијање језичких комуникативних компетенција на нивоу рецепције - читање и разумевање писаних докумената

новембар/

децембар

- Развијање језичких комуникативних компетенција на нивоу продукције - писмено изражавање

јануар/фебруар

- Развијање језичких комуникативних компетенција на нивоу продукције – усмено изражавање

- Структура испита и могуће испитне ситуације

- Прослава Дана франкофоније

- Организација и реализација Добротворног франкофоног сајма

март/април

- Обрада примера тестова

- Рад на развијању комуникативних језичких компетенција на сва 4 нивоа

мај/јун

    

“DELF” за ученике А2

Руководилац: Тања Гњидић

 

САДРЖАЈ РАДА

Време реализације

- Упознавање са принципима Делфа, начином рада и уџбеником.

- Упознавање са језичким нивоима и њиховим основним одликама.

- Детаљно обрађивање карактеристика нивоа А2.

септембар

- Развијање језичких комуникативних компетенција на нивоу рецепције - слушање и разумевање говора

октобар

- Развијање језичких комуникативних компетенција на нивоу рецепције - читање и разумевање писаних докумената

новембар/

децембар

- Развијање језичких комуникативних компетенција на нивоу продукције - писмено изражавање

јануар/фебруар

- Развијање језичких комуникативних компетенција на нивоу продукције – усмено изражавање

- Структура испита и могуће испитне ситуације

- Прослава Дана франкофоније

- Организација и реализација Добротворног франкофоног сајма

март/април

- Обрада примера тестова

- Рад на развијању комуникативних језичких компетенција на сва 4 нивоа

мај/јун