Кошаркашка секција

Кошаркашка секција

Руководила:. Мома Ћургуз

 

Годишњи план рада у школској 2015/16. години

АКТИВНОСТИ

Време реализације

- Систем игре, формирање секције, састав чланова

- Основни елементи технике додавања, хватања и вођења лопте, кретање у кошаркашком ставу

- Шутирање на кош из места и кретања, комбиновање тражених елемената, контранапад са два и три играча

 

септембар/октобар

- Индивидуална одбрана на играчу са лоптом и без ње

- Тактика игре у нападу (1 : 1, 2: 2, 3: 3)

- Хендикеп ситуације 2 : 1, 3 : 2; зонске одбране – формације; игра на једном кошу према правилима

новембар/децембар

- Игра на два коша са применом правила – напад против зоне

- Зонски пресинг на целом, ¾, ½ терена, комбиноване одбране

јануар/фебруар

- Напад против пресинга; блокаде – сарадња – 2 и 3 играча

- Игра са применом правила, уигравање и припрема за такмичење

март/април

- Школска, општинска, градска такмичења, те анализа постигнутих резултата

мај/јун