Литерарно новинарска

ЛИТЕРАРНО - НОВИНАРСКА СЕКЦИЈА

Драгана Бобић и Лидија Добрашиновић

 

САДРЖАЈ РАДА

Време реализације

- Организовање секције, подела задужења по областима живота школе, култура, проблеми одрастања

-Формирање редакције

-Припреме за израду летописа- истраживачки задаци

 

септембар

-Новинарска стилистика

-Анализа приспелих радова, прилагођавање новинарском тиму

 

октобар

-Прерада и допуна приспелих садржаја

-Издвајање битних чињеница за садржаје летописа школе

-Укључивање других секција и програм емисија на енглеском и француском језику

 

новембар

-Анализа анкета о учењу поводом наступајућег полугодишта

- Текстови за сајт школе

-Анкета: Мишљење о нашем раду, корекције и похвале

 

децембар

- Обележавање дана св. Саве ( укључивање хорске, драмске и рецитаторске секције)

- Записи са распуста – запажање, догађаји, културне манифестације

 

јануар/фебруар

-Припрема за Дан школе

-Укључивање новинарске секције поводом Дана школе

-„На прагу пролећа“, записи прилагођени интересовањима ученика

-Извештај са такмичења

-Анкете, анализе, допуне...

март/април

-Извештај са завршне приредбе поводом Дана школе

-Финално сређивање података за летопис

-Штампање летописа

-Ученици самостално креирају своје садржаје од понуђених информација из познатих дечијих и тинејџерских часописа.

крај школске године и теме прилагођене том периоду

 

мај/јун