Као и предходних 18 година и ове године Регионални центар за таленте Београд 2, врши пријем нових полазника.

Овогодишњи циклус рада центра почиње почетком октобра, како би се уклопили у календаре међународних такмичења.

 Програми рада Центра су подељени у две категорије и то :

  1. Ученици 7 и 8. разреда – Програм увођења ученика у научно истраживачке процесе,
  2. Ученици млађих разреда 3-6. по програмима за полазнике млађе јуниоре по научним дисциплинама.

 

Први сегмент процеса идентификације, тестирање спроводиће се  22,23,29 и 30. септембра у просторијама Центра, Устаничка 64/VI.

 

Ученици се самостално пријављују електронском пријавом на линк   https://goo.gl/forms/2ZkmSIEfzhSUS6lF3  са сајта : http://centarzatalente.edu.rs/news/ или са сајта http://www.centarzatalente.com/archives/5509

 

Уколико је немогуће да ученици присуствују тестирању у заказаним терминима Центар ће омогућити да се тестирање обави у школи. 

Након обављеног тестирања, следи интервију са сваким тестираним учеником уз могуће присуство родитеља, и на основу резултата постигнутих на тесту општих способности /заступљене четири врсте интелегенције/, дају се сугестије у ком смеру упутити ученика и за коју научну област да се укључи у Програм рада Центра. Центар даје сугестије, а првенствено се поштује жеља ученика за научну област за коју се определи ученик са жељом за стицањем нових знања у тој области.

 Ученици који су у ранијем периоду прошли процес идентификације а заинтересовани су да у школској 2018/19 години учествују у раду Центра могу се пријавити електронским путем на сајтовима : http://centarzatalente.edu.rs/news/  или http://www.centarzatalente.com/archives/5503 

путем линка   

 https://goo.gl/forms/29isF78gpHDxfSsi1   

Резултати полазника Центра у предходном периоду:

60 медаља на интернационалним такмичењима и олимпијадама знанја, преко 1200 пласмана на Републичким такмичењима, преко 4000 урађених истраживачких пројеката, преко 16000 ученика обухваћених процесом идентификације.