И у нашој школи покренута је акција "Читалачки маратон" издавачке куће "Klett" коју је подржало Министарство просвете, науке и технолошког развоја с циљем да се стимулишу ученици да читају додатну литературу. Оформљен је читалачки клуб од 34 ученика виших разреда. Координатор клуба је наставница српског језика Маја Дробнајк Басалић. Чланови клуба ће у току године имати задатак да прочитају пет романа, присуствују радионицама на којима ће ти романи бити анализирани и на крају године ће гласати за онај роман који је по њиховом мишљењу најбољи.