Драмска секција

САДРЖАЈ РАДА

Време реализације

- окупљање старих чланова и аудиција за нове чланове

- подела задужења

- избор текстова за увежбавање дикције

септембар

- вежбе импровизације и маште

- сценски покрет, балет и певање

- вежбе концентрације

- вежбе за емоције

октобар - новембар

- вежбе са задатом темом за групни рад

децембар

- рад на представи поводом школске славе

децембар – јануар

- рад на представи за Дан школе

фебруар – април

- разговор о постигнутим резултатима

- предлози за похвале

мај – јун