Библиотекарска секција

БИБЛИОТЕКАРСКА СЕКЦИЈА

 Руководилац: Бранислава Милић

 Годишњи план рада у школској 2015/16. години

САДРЖАЈ РАДА

Време реализације

- Припрема паноа;

- Одабирање сликовница и илустрација у част пријема ученика у први разред;
- Обилазак Сајма књига и посета значајним изложбама

 

Септембар/октобар

- Организовање приредбе и дочека госта – песника;
- Организовање часа читања поезије у библиотеци у сарадњи са наставницима разредне наставе;
- Избор за најчитанију књигу у новембру месецу од стране ученика.

новембар

-Украшавање библиотеке и школе за новогодишње и божићне празнике;

-Проглашавање и награђивање ученика са највише прочитаних књига у претходној години.

децембар

- Учествовање у припреми школске славе;

- Бирање најбољих радова о Светом Сави;

- Сређивање и улепшавање библиотечке грађе и простора;

- Организовање часа читања поезије у библиотеци са ученицима старијих разреда.

 

јануар/фебруар

-Припреме паноа за Дан школе;

-Бирање најбољих литерарних радова и цртежа поводом Дана школе;

-Организовање рецитала са најлепшим песмама о мајци;

-Посета музејима, изложбама, биоскопима и позоришним представама.

март/април

-Интерна (школска) ревизија библиотечке грађе;

-Набавка нових књига (према листи приоритета);

-Организовање мајских сусрета и посета другим школским библиотекама;

-Заједничко одабирање књига за најбоље ђаке и ученика генерације;

-Проглашавање најчитанијих и најпопуларнијих књига у протеклој години.

мај/јун